News

กอร.พระราชพิธีฯ เตรียมหมวก 1.5 แสนใบ แจกให้กับประชาชน ในวันที่ 5 พ.ค.นี้

กอร.พระราชพิธีฯ เตรียมหมวก 150,000 ใบ แจกประชาชนกันร้อน ในวันที่ 5 พฤษภาคม มั่นใจเพียงพอกับประชาชนทุกคน โดยไม่ต้องนำร่มหรือหมวกมาจากบ้าน แต่ก็ไม่ห้ามถ้าจะติดตัวมาด้วย 

คณะกรรมการกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หรือ กอร.พระราชพิธีฯ ระบุว่า ในวันที่ 5 พฤษภาคม ได้เตรียมหมวกป้องกันแสงแดดแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในจุดคัดกรอง 150,000 ใบ ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ไม่ต้องนำร่มหรือหมวกมาจากบ้าน แต่ก็ไม่ได้ห้ามนำร่มกันแดดเข้ามาในพื้นที่แต่อย่างใด  

โดยในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม จะเปิดให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรองในเวลา 12.00 น. ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม เมื่อผ่านจุดคัดกรอง กอร.พระราชพิธีฯ จะเชิญประชาชนไปพักรอในพื้นที่แก้มลิง เพื่อคลายร้อนและชมนิทรรศการ อาทิ บริเวณป้อมมหากาฬ ก่อนนำเข้าพื้นที่ในเวลา 15.00 น.

กอร.พระราชพิธีฯ ยังตรวจความเรียบร้อยพื้นที่ท้องสนามหลวง บริเวณตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ ที่เปิดให้ประชาชนได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ประชาชนจะรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในบริเวณดังกล่าวจะมีหน่วยแพทย์ และบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนด้วย

พร้อมกันนี้ ยังแจ้งด้วยว่า ไม่อนุญาตให้จับจองพื้นที่และพักค้างแรมในพื้นที่งาน