News

รายงานพิเศษ : จิตอาสาลงมือปรุงอาหารบริการ

จุดบริการที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พร้อมให้บริการอาหาร 3 มื้อ กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

คนละไม้คนละมือ ช่วยกันหยิบ ช่วยกันยก วัสดุอุปกรณ์ปรุงอาหาร พร้อมจัดเตรียมวัตถุดิบเข้าสู่โรงครัวประกอบอาหาร ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นจุดบริการ พร้อมเปิดบริการแจกอาหารให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่มาร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ประชาชนจิตอาสาจากพื้นที่ต่าง ๆ ได้มารวมตัวกันอีกครั้ง และพร้อมใจกันเดินเข้าโรงครัว ช่วยกันปรุงอาหารกันอย่างสุดฝีมือให้ผู้รับได้อิ่มท้อง ส่วนผู้ให้ก็อิ่มใจ

โรงครัวประกอบอาหาร ณ จุดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จะเริ่มปรุงอาหาร บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง 3 มื้อ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม อาหารที่ให้บริการวันละไม่ต่ำกว่า 1,500 กล่อง มีหลากหลายเมนู ทั้งแกง ผัด ทอด ทุกกล่องรสชาติจัดจ้าน ถูกหลักอนามัย

ใจทุกดวง แม้จะต่างที่มา แต่ก็มีปลายทางที่เดียวกัน คือการมอบความสุข มอบน้ำใจให้คนไทยด้วยกัน โดยไม่หวังสิ่งอื่นใดตอบแทน

จากพลังเล็ก ๆ ได้หลอมรวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และส่งต่อให้ใครอีกหลายคน ได้อิ่มท้อง และอิ่มเอมใจ ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย