เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 07:11 น.

Views

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. และเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.

Tag : สนามข่าว 7 สี ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค