7 จุดประกาย : ตะเกียบชีวภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ตะเกียบชีวภาพ ที่น้องๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องตัดต้นไผ่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ...

Tag : 7 จุดประกาย