News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 พฤษภาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 พฤษภาคม 2562

เตือนพายุฤดูร้อน วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีโอกาสฝนตกได้มากที่สุด...