News

กทม.พร้อมทุกด้านดูแลประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

กรุงเทพมหานคร พร้อมทุกด้านดูแลประชาชน ที่จะมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจศูนย์ติดตามสถานการณ์ และการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งด้านการปรับภูมิทัศน์ ไม้ดอกไม้ประดับ ประดับไฟ และจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติไว้อย่างสวยงาม เรียบร้อย สมพระเกียรติ เชิญชวนประชาชนร่วมในประวัติศาสตร์ และขอให้เปิดบ้านเรือนในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครร่วมชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

สำหรับการต้อนรับประชาชน กทม.ได้เปิดโรงครัวพระราชทาน บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บ้านพิษณุโลก และสนามม้านางเลิ้ง บริการอาหารและน้ำดื่มให้ประชาชน ที่มาเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้ ได้ตรวจความสะอาด สุขอนามัย และกำชับให้ปรุงสุก สด ใหม่ พร้อมเสิร์ฟประชาชนภายใน 4 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังเปิดให้สแกน คิวอาร์โค้ด แสดงผังจุดบริการประชาชน ได้แก่ โรงครัวพระราชทาน 6 จุด และให้บริการน้ำดื่ม 80 แท็งค์ และน้ำดื่มกว่า 350,000 ขวด พร้อมรถสุขาเคลื่อนที่ 48 คัน และติดตั้งจอ LED และทีวีขนาดใหญ่กระจายไปโดยรอบพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดภาพพระราชพิธีอย่างทั่วถึง

สำหรับจุดบริการทางการแพทย์ และพยาบาล มี 6 โซน อาทิ พระแม่ธรณีบีบมวยผม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นต้น พร้อมทีมแพทย์พยาบาล และหน่วยปฐมพยาบาล

นอกจากนี้ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนหยุหยาตราทางสถลมารค