News

พรุ่งนี้ปิดถนน 8 สาย รอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันพรุ่งนี้จะมีการปิดการจราจรบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง ทั้งหมด 8 สาย เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันพรุ่งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์การปิดเส้นทางจราจร โดยมีถนนเส้นทางหลัก 8 สาย บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย, ถนนหน้าพระธาตุ จาก แยกสามเหลี่ยมประตูวิเศษไชยศรี ถึงแยกพระจันทร์, ถนนราชดำเนินใน จากแยกผ่านพิภพถึงแยกป้อมเผด็จฯ, ถนนสนามไชย จากแยกป้อมเผด็จ ถึงแยกท้ายวัง หรือ วงเวียน รด., ถนนหับเผย, ถนนหลักเมือง, ถนนกัลยาณไมตรี ถึงสะพานช้างโรงสี และซอยสราญรมย์ 

สำหรับรถยนต์ที่จะต้องสัญจร ได้จัดการเดินรถทางเดียวบนถนน 5 สาย คือ ถนนพระจันทร์ จากแยกพระจันทร์ถึงท่าพระจันทร์, ถนนมหาราช จากท่าพระจันทร์ถึงปากซอยเศรษฐการ, ถนนท้ายวัง จากท่าเตียนถึงแยกท้ายวัง หรือ วงเวียน รด., ถนนเชตุพน จากถนนมหาราชถึงถนนสนามไชย และซอยเศรษฐการ จากถนนมหาราช ถึงถนนสนามไชย จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เตรียมวางแผนการเดินทาง และหากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง