News

ดนตรีเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษา ซ้อมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมจัดแสดงในงานมหรสพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นักดนตรีวงโยธวาทิต วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กว่า 60 คน ซักซ้อมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เตรียมไปแสดงจริงในงานมหรสพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะไปบรรเลงที่สวนริมน้ำ ในโรงพยาบาลศิริราช วันที่ 5 พฤษภาคม และจัดแสดงบนเวที ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทิศเหนือ ในช่วง 20.00-21.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม เช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาต่างตั้งใจฝึกซ้อม ทุ่มเท ถวายงานด้วยความจงรักภักดี

โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะไปแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ที่จุดบริการประชาชน 13 จุด ในพื้นที่พระราชพิธี และเส้นทางรับส่งประชาชน อาทิ ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ป้อมมหากาฬ และสนามม้านางเลิ้ง ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ สร้างความสุขให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในพระราชพิธี