News

รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พสกนิกรชาวไทย ร่วมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดลพบุรี จัดบรรพชาอุปสมบท ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวม 15 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่พระอารามหลวง วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบททั้งหมด 101 รูป

เช่นเดียวกับที่จังหวัดยะลา ที่วัดนิโรสังฆราม อำเภอเมืองยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าาชการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมปฏิบัติธรรม ที่สำนักปฏิบัติธรรม วัดศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และยังได้ฝึกตนเองตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บริเวณหน้ากองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง พลตรีวิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธาน นำกำลังพลร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลด้วยจำนวน 16 ต้น

จังหวัดน่าน จิตอาสากว่า 200 คน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบกำแพงเมืองเก่า และบริเวณวัดมงคล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก