News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ในโอกาสวันเฉลิมพระนามของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ในโอกาสวันเฉลิมพระนามของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป ที่ 6 แห่งสเปน กรุงมาดริด ในโอกาสวันเฉลิมพระนามของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชน และความวัฒนาถาวรของราชอาณาจักรสเปน ประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนาน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันพิเศษ และความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้น และเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า
              
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด