News

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีริ้วขบวนพระราชพิธีฯ สำคัญ 3 ริ้วขบวน โดยวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ มี ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก