ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 04:45 น.

Views

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีริ้วขบวนพระราชพิธีฯ สำคัญ 3 ริ้วขบวน โดยวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ มี ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สนามข่าว 7 สี