News

ธนาคารออมสิน แจกกระปุกออมสินพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เชิญชวนชาวไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ การเริ่มต้นแห่งรัชสมัย ตั้งแต่เวลา 15.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พร้อมแจกกระปุกออมสิน "เฉลิมราชย์กษัตรา" ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 มาประทับบนกระปุกนี้ด้วย มอบให้คนละ 1 ใบหรือจนกว่าจะหมด