ไปรษณีย์ไทย เปิดจำหน่ายแสตมป์รัชกาลที่ 10 วันนี้เป็นวันแรก

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 08:52 น.

Views

ไปรษณีย์ไทย เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์ใน โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันนี้เป็นวันแรก นับเป็นชุดที่ 2 นับจากที่เคยมีชุดแรกเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2493 จัดพิมพ์จำนวน 3,000,000 ดวง หรือ 300,000 แผ่น พิมพ์ 5 สี บนฟอยล์กระจกเป็นครั้งแรกของโลก จำหน่ายราคาดวงละ 10 บาท

Tag : ข่าวภาคประชาชน แสตมป์รัชกาลที่ 10