News

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม ถึงวัน จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม มีรายละเอียด ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/04/7302.JPG