News

สื่อต่างชาติทั่วโลกติดตามพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักข่าว "BBC", " Reuters" และ "CNN" รวมถึง "AFP" เฝ้าติดตามและรายงานข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม 2562 อย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า นี่เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นครั้งแรกในความทรงจำของคนไทยหลายคน ที่มีโอกาสได้เห็นพิธีการอันสมพระเกียรติ เป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย ในรอบ 69 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
        
ทั้งนี้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวัน "บรมราชาภิเษก" และถือเป็นวันสำคัญที่สุด จะมีการประกอบพระราชพิธีสำคัญ 3 อย่าง ตามโบราณประเพณีในหลายรัชกาลที่ผ่านมา คือ สรงพระมูรธาภิเษก (การรดน้ำที่พระเศียร), ทรงรับน้ำอภิเษก และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง