News

วัดโพธิ์ตั้งโรงครัวแจกอาหารประชาชน

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ได้จัดทำนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ที่ผ่านมาทุกพระองค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ โดยจะจัดแสดงไว้บริเวณพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นปี 2562 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่มายังวัดโพธิ์ ได้เห็นพระราชประเพณี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เปิดเผยว่า วัดโพธิ์ เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ คณะสงฆ์ จึงได้ตั้งโรงครัวประกอบอาหาร เพื่อให้บริการประชาชน ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม โดยเฉลี่ยวันละ 15,000 คน ซึ่งวันนี้ ก็เริ่มมีประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมพระราชพิธี เข้ามารับอาหารในวัดเป็นจำนวนมาก