ปิดถนน 47 สาย รับประชาชนร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

วันพรุ่งนี้ (5 พ.ค.) จะมีการปิดถนน 47 สาย รอบพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ต่อเนื่องมาจนถึงพื้นที่ชั้นนอก รองรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประชาชนที่จะเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองบังคับการตำรวจจราจร แจ้งปิดถนนในวันที่ 5 พฤษภาคม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ยังวัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร, วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร

โดยจากเดิม ที่มีการปิดถนนรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในจำนวน 8 เส้นทาง จะขยายการปิดถนนเพิ่มเติมในพื้นที่ชั้นกลางโดยรอบ ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ชั้นใน และปิดถนนต่อเนื่องไปถึงพื้นที่ชั้นนอก รวมปิดถนนเพิ่มเติมทั้งสิ้น 47 เส้นทาง ซึ่งจากที่มีการประเมินสภาพการจราจรในวันฝึกซ้อม คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการจราจรให้พื้นที่รอบนอก

ส่วนการตรวจตราจุดคัดกรองรอบพื้นที่การจัดพระราชพิธีฯ พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ก็ขอความร่วมมือประชาชนให้แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางขณะเดินผ่านเครื่องตรวจ, เปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ผู้ที่นำเด็กเล็กมาให้ทำบัตรคล้องคอ เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองติดตัวไว้, หากมีโรคประจำตัวให้พกยามา, ควรแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อสีเหลือง หรือสีโทนอ่อน, ไม่ควรนำของมีค่าติดตัว และห้ามพกอาวุธโดยเด็ดขาด

Tag : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวภาคประชาชน รับเสด็จ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ปิดถนน ปิดถนน กทม