News

ประชาชนพร้อมใจ เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาชนและจิตอาสาจากจังหวัดขอนแก่น ต่างไปรอขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางเข้าร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยพยาบาลคอยดูแลและช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ที่สถานีรถไฟสุรินทร์ ถนนธนสาร อำเภอเมือง ประชาชนและจิตอาสาจากพื้นที่ 17 อำเภอ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองไปขึ้นรถไฟ เพื่อเข้าร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการหลายหน่วยงานไปช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ที่สถานีรถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ ประชาชน จากพื้นที่ 8 อำเภอได้เดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษ ขบวนที่ 958 เพื่อไปเข้าร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กรุงเทพมหานคร