News

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ จ.ศรีสะเกษ / พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จ.เพชรบูรณ์

ประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ พลตรีวิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหน่วยทหาร และชมรมแม่บ้าน กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก