News

การรถไฟฯ จัดกิจกรรม โรงทานอิ่มอุ่น แจกอาหารพร้อมกล่องที่ระลึก

การรถไฟแห่งประเทศไทย ดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมจัดกิจกรรม "โรงทานอิ่มอุ่น" แจกอาหารพร้อมกล่องที่ระลึกให้กับประชาชนที่ร่วมในพิธี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสา โดยจะแจกอาหารพร้อมกล่องที่ระลึกวันละ 1,000 ชุด ไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562