News

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนชาวไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ

รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

และขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. และเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.