News

ริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีริ้วขบวนพระราชพิธีฯ สำคัญ 3 ริ้วขบวน โดยวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มีริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค...