News

กทม.พร้อมดูแลประชาชนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในทุกด้าน ทั้งการประดับตกแต่งการพัฒนาความสะอาดเมือง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างรวมถึงการดูแลประชาชน ทั้งในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และการดูแลด้านสุขภาพ โดยได้จัดเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาล จากสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย เตรียมพร้อมทั้งหมดแล้ว