News

ชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์ถนนแม่สอด-ริมเมย

ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจทางหลวง และจิตอาสาในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนสายแม่สอด ริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1 รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ใต้สะพาน ให้เกิดความสวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก