พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 06:33 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วานนี้เวลา 16.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ทรงร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารคด้วย โดยที่พลับพลาถนนราชดำเนินกลาง พระบรมวงศานุวงศ์ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ริ้วขบวนเริ่มยาตราจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนตะนาว เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ และวัดบวรนิเวศวิหาร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อให้พสกนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ชื่นชมพระบารมี เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ภายหลังจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ และเป็นไปตามโบราณราชประเพณี โดยตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร มีพสกนิกรสวมเสื้อสีเหลืองมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น ต่างปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และต่างเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ

จากวัดบวรนิเวศวิหาร ริ้วขบวนยาตราไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาที่ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ เข้าถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เข้าถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาถนนราชบพิธ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ริ้วขบวนยาตราไปตามถนนราชบพิธ เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนท้ายวัง เข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระยะทางประมาณ 650 เมตร

และจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ริ้วขบวนยาตราเข้าสู่ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท จากนั้นเสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ระยะทางตลอดเส้นทางริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

Tag : สนามข่าว 7 สี ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ