เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 06:41 น.

Views

วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอเชิญพสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี ร่วมกันสวมเสื้อเหลือง ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

Tag : สนามข่าว 7 สี ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท