ประชาชนเดินทางเตรียมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในหลวง ร.10 เสด็จออก ณ สีหบัญชร

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 06:47 น.

Views

ไปติดตามบรรยากาศประชาชนเดินทางเตรียมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปติดตามจากคุณกัณฐ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์

Tag : สนามข่าว 7 สี ข่าวภาคประชาชน เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท จุดคัดกรอง