News

รายงานพิเศษ : เปิดให้เข้าชมและบันทึกภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

นอกจากที่ประชาชนจะเดินทางมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการออกสีหบัญชรแล้ว ก็สามารถเข้าชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้ ที่บริเวณท่าราชวรดิฐ ข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ติดตามได้จากรายงาน

กองทัพเรือ ได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดเทียบท่าราชวรดิฐ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการถวายพระราชอิสริยยศ เครื่องราชูปโภค ตามโบราณราชประเพณี ในวันพระราชพิธี

วันนี้ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการเสด็จออกสีหบัญชร สามารถเข้าชมและถ่ายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ที่บริเวณท่าราชวรดิฐ ข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ผ่านจุดคัดกรองประตูทางเข้าด้านถนนมหาราช ซึ่งในจุดนี้จะสามารถเข้าชมได้ครั้งละ 250 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ คอยอำนวยความสะดวกในการเข้าชม และถ่ายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

การอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ออกมาจอดเทียบท่าราชวรดิฐ ตลอด 3 วันสำคัญ ประชาชนต่างปลื้มปีติยินดี ที่จะได้รับชมความสวยงามของเรือพระที่นั่ง หนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เธอบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมา รู้สึกดีใจและตื่นเต้นกับพระราชพิธีที่คนไทยทุกคนต้องจารึกไว้ในความทรงจำ

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเรือพระที่นั่งเอก มีฐานันดรศักดิ์สูงกว่าเรือพระราชพิธีทุกลำ ในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค มีความวิจิตรงดงาม นับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้เห็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปรากฏโฉมในท้องน้ำเจ้าพระยาอีกครั้ง ที่ประชาชนสามารถมองเห็นด้วยสายตา และบันทึกความสวยงามไว้ในความทรงจำ เพื่อเก็บไว้เล่าขานให้ลูกลานฟังในอนาคต กับงานพระราชพิธีที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก

จากนั้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จะเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี จำนวน 52 ลำ เพื่อเตรียมงานพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ซึ่งการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในคร้ังนี้ นับเป็นคร้ังแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10