ประชาชนจำนวนมากรอที่จุดคัดกรองเพื่อเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม : ประชาชนไปรอที่จุดคัดกรองงานพระราชพิธีฯ เพื่อจะเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท...

Tag : ข่าวภาคประชาชน