ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่จุดคัดกรองงานพระราชพิธีฯ เพื่อเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 13:45 น.

Views

รายงานสดจากบริเวณสนามหลวง : ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่จุดคัดกรองงานพระราชพิธีฯ เพื่อจะเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เย็นวันนี้...

Tag : ข่าวภาคประชาชน