News

ทิ้งทวนถก คสช.-ครม.พรุ่งนี้ จับตา ม.44 ฉบับสุดท้าย ลบล้างคำสั่ง - ประกาศ คสช.ที่ไม่จำเป็น

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.62) จะมีประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี  และ คณะ คสช. โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ปรารภว่า ไม่ได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการมานาน ดังนั้น หลังเสร็จสิ้นภารกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะได้สรุปการทำงานร่วมกันอีกครั้ง และจะพิจารณาใช้ มาตรา 44  เพื่อลบล้างคำสั่ง และ ประกาศ คสช.ที่ไม่จำเป็น ตั้งแต่ปี 2557 รวมถึงการยกเลิกคำสั่ง คสช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ ไอยูยู  

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมร่วมครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการ คสช. จะสรุปผลการดำเนินงานตลอด 5 ปีของ คสช. พร้อมพิจารณาการออกคำสั่งตามมาตรา 44 ซึ่งอาจเป็นฉบับสุดท้าย เพื่อยกเลิกประกาศหรือคำสั่งที่ไม่จำเป็น โดยปัจจุบันเหลือคำสั่ง หรือ ประกาศ คสช. ที่มีผลใช้บังคับ 62 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานใดจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ต่อ ก็จะปรับให้เป็นพระราชกฤษฎีกา หรือ ประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป

จากนั้น จะประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของรัฐมนตรีหลายคน หลังยื่นใบลาออก เพื่อไปรับตำแหน่ง สว. ก่อนหน้านี้และให้มีผลในวันที่ 10 พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นช่วง 3 วัน หลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นรักษาแทนในกระทรวงที่มีการลาออก รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกยุบรวม และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย