News

ประชาชนจับจองพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 พฤษภาคม 2562 ประชาชนต่างเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ฝั่งตรงข้าม สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท กันอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ ได้เปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าสู่พื้นที่จัดงาน

โดยเวลา 16:30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล