News

ประชาชนร่วมประดับธงชาติ-ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ประชาชนร่วมประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ที่บ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริเวณสะพานวันชาติ เขตพระนคร บรรยากาศช่วงนี้มีประชาชนมาเลือกซื้อ ทั้งธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ เพื่อนำไปประดับตกแต่งบ้านเรือน ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ โดยส่วนใหญ่จะเลือกประดับธงในขนาดกว้าง 60 ยาว 80 เซนติเมตร ให้ธงชาติไทยโบกพลิ้วไสวสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

ขณะที่ ผู้ประกอบการ บอกว่า ช่วงนี้มีทั้งประชาชน และบริษัท ห้างร้าน มาเลือกซื้อธงไปประดับกันเป็นจำนวนมาก จนต้องสั่งของมาเพิ่มทุกวัน

ขณะที่ถนนหนทางอย่างที่ ชุมชนรวมใจพัฒนา ตลอดแนวถนนเทิดราชัน 27 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก