News

รายงานพิเศษ : เปิดศูนย์จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุราษฎร์ธานี

นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เปิดศูนย์จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ระดับอำเภอ แห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเริ่มกิจกรรมแรก สร้างฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ติดตามรายงานจากคุณมะลิ แซ่ฉิ่น

ทันทีที่การกล่าวคำปฏิญาณเสร็จสิ้นลง เหล่าจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เริ่มกระจายกำลังเข้าพื้นที่ร่วมสร้างฝายมีชีวิต บริเวณปากคลองมัน ซึ่งเป็นฝายสุดท้าย ที่ทำหน้าที่เสมือนแก้มลิง ป้องกันไม่ให้น้ำเค็มทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในตำบลพลายวาส และกักน้ำจืดไว้ให้ชาวบ้านได้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง

โดยเหล่าจิตอาสาได้เข้าแถวเรียงตัวค่อย ๆ ลำเลียงก้อนหินวางลงสู่ลำน้ำในลักษณะขวางจนเต็มพื้นที่ผิวน้ำ แล้วจึงใช้ตาข่ายคลุม เพื่อป้องกันไม่ให้หินถูกกระแสน้ำพัดจนเสียหายยามน้ำหลาก ส่วนบริเวณด้านข้างจะทำเป็นหูช้าง โดยการใช้ไม้ไผ่ปักเรียง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันขยะไม่ให้อุดตัน

แม้ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อย จนเหงื่อไหลโชกท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ต่างส่งยิ้มให้กันอย่างมีความสุข กลายเป็นภาพแห่งความสามัคคีของชาวชุมชน ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก นี่เป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้ที่จะหวงแหนและปกป้องทรัพยากร เพื่อให้สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวชุมชน คงอยู่และส่งต่อถึงลูกหลาน

การกักเก็บน้ำในลักษณะนี้ เป็นไปตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2532 คือให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูก และหาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบทิ้งหินคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำและลำธารเล็กเป็นระยะ เพื่อใช้กักเก็บน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดิน ทำให้ความชุ่มชื้นแพร่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็วและไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ

และเพื่อให้การทำงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ครอบคลุมพื้นที่และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้เปิดศูนย์จิตอาสาอำเภอ ขึ้นเป็นแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ประสานงาน และอำนวยการให้การทำงานของจิตอาสาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือต้นแบบของความรักความสามัคคี ที่เกิดจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งสืบสานปณิธานพ่อของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทุกภาพเหล่านี้จะกลายเป็นภาพเจนตาของคนในชาติ จากนี้ตลอดไป