นักเรียนภูมิใจร่วมแสดงดนตรีมหรสพเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 19:42 น.

Views

นักเรียนต่างภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในการแสดงดนตรี มหรสพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ไปจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ให้เสียงดนตรี สร้างความสุขให้ประชาชนที่เดินทางไปเข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

และหลังจากนี้ ก็จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมดนตรีต่อเนื่องไป เตรียมพร้อมเข้าร่วมในพิธีเปิดมหรสพสมโภช ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ ซึ่งโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้จัดการแสดงวงโยธวาทิต กระตั้วแทงเสือ โขนสด และมหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ดนตรีสากล

Tag : ข่าวภาคประชาชน แสดงดนตรีมหรสพ แสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ มหรสพเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562