ชาวลำปางจัดนิทรรศการข้าวของพ่อ เรียงเมล็ดข้าวเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 15:40 น.

Views

ที่ตลาดเกษตรกร ในตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกันเรียงเมล็ดข้าวเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย

นายอนุชา ยาอิ เกษตรจังหวัดลำปาง บอกว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดนิทรรศการศิลปะ การเรียงเมล็ดข้าวเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เข้าชมนิทรรศการนี้ที่ตลาดเกษตรกร

นางโสพิณ ศิริคำน้อย อาจารย์กลุ่มสาระสังคม ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี บอกว่า ได้ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ซึ่งกิจกรรมข้าวของพ่อในการจัดศิลปะ การเรียงเมล็ดข้าวนี้ เพื่อให้ชาวลำปางได้รับรู้และมีส่วนร่วมสำหรับศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบเรื่องจิตอาสา

นายโสฬส กันทะวัง ตัวแทนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ชั้น ม.4 นักเรียนต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามโครงการคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี บอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มและยินดีหาที่สุดไม่ได้ที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมนี้

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้และวิธีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งศิลปะจากเมล็ดข้าว ยังเป็นการนำของดีจากประเทศไทยให้คนไทยและคนต่างชาติได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รู้จักความเป็นไทยให้มากขึ้นด้วย

Tag : ข่าวภาคประชาชน พระบรมฉายาลักษณ์