โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมความงดงามของโบราณราชประเพณี ที่พระมหากษัตริย์ทรงครองราชสมบัติโดยสมบูรณ์

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 19:56 น.

Views

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาให้ประชาชน ได้ร่วมชื่นชมความงดงามของโบราณราชประเพณี ที่พระมหากษัตริย์ทรงครองราชสิริสมบัติโดยสมบูรณ์

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โบราณราชประเพณี พระมหากษัตริย์ ครองราชสมบัติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562