สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแสดง แสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ชุดราชสดุดีจักรีวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 19:56 น.

Views

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแสดง แสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ชุดราชสดุดีจักรีวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่ท้องสนามหลวง ช่วงค่ำวันนี้ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดการแสดงแสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ชุดราชสดุดีจักรีวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบิน และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่ชนะเลิศโครงการหนูน้อยจ้าวเวหา อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมเป็นผู้ควบคุมทีม บันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรนในงานสำคัญ ๆ อาทิ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 หรือ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยี ด้านอากาศยานการบินของคนไทย ลดมลภาวะทางด้านฝุ่นควันในอากาศ ที่เกิดจากการแสดงพลุไฟ และเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย

การแสดงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้นำโดรนที่คนไทยสร้าง และพัฒนาซอฟต์แวร์ ขึ้นบินแปรขบวน และไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อแปรอักษร แบบเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดสัญลักษณ์แห่งชาติ เป็นการแสดงชุดเล็ก โดยโดรนจำนวน 68 ลำ ประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยจะบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อแปรอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ ภาพแผนที่ประเทศไทย ภาพช้าง และภาพดอกราชพฤกษ์

การแสดงชุดที่ 2 เป็นการแสดงชุดใหญ่ ใช้โดรนจำนวน 167 ลำ ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า เทิดไท้องค์ราชัน ประกอบเพลงบรมราชาภิเษก แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่า โดยโดรนแปรอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวม 7 แบบ ได้แก่ ภาพแผนที่ประเทศไทย, ภาพธงชาติไทย, อักษรคำว่า ราชวงศ์จักรี, ภาพตัวเลข 10 ไทย, ภาพอักษรพระปรมาภิไธย วปร., พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพอักษรคำว่า ทรงพระเจริญ

โดรนที่นำมาแสดงไม่ได้ติดกล้อง เป็นอากาศยานแบบ 4 ใบพัด ขนาดลำตัวในแนวเส้นทแยงมุม 295 มิลิลเมตร น้ำหนัก 800 กรัม บินได้รอบละไม่เกิน 8-10 นาที บินที่ความสูงไม่เกิน 80 เมตร มีระบบการควบคุมใช้สัญญาณ wifi และรักษาตำแหน่ง GPS และมีหลอดไฟ LED 16 ล้านสี

สำหรับเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะ เป็นผลงานการประพันธ์ และควบคุมการบันทึกเสียงของ พลเอกประทีป สุพรรณโรจน์ บรรเลงในวงซิมโฟนี ดูแลโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

ทั้งนี้ จะนำโดรนไปจัดการแสดงในจังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดกำแพงเพชร, ขอนแก่น, ระยอง, ชลบุรี และนครศรีธรรมราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Tag : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดรนแปรอักษร บินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ บินโดรนแปรอักษร ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก