พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 06:53 น.

Views

สนามข่าว 7 สี ขออัญเชิญพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Tag : สนามข่าว 7 สี พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชดำรัส รัชกาลที่ 10 ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร