News

ประชุม คสช.-ครม. นัดส่งท้าย รัฐมนตรีเกือบครึ่งคณะลาออก จ่อคิวเป็น สว.สรรหา

ประชุมร่วม คสช.-ครม. วันนี้เป็นนัดสุดท้ายก่อนยุติบทบาท หลังมีรัฐบาลใหม่ ขณะเดียวกันก็จะเป็นการประชุม ครม.นัดสุดท้ายของรัฐมนตรีเกือบครึ่งคณะ หลังลาออกจ่อคิวเป็น สว.สรรหา

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้จะมีประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี และคณะ คสช. โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ปรารภว่าไม่ได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการมานาน และจะสรุปการทำงานร่วมกัน รวมถึงพิจารณาใช้มาตรา 44 เพื่อลบล้างคำสั่ง และประกาศ คสช.ที่ไม่จำเป็น ตั้งแต่ปี 2557 รวมถึงการยกเลิกคำสั่ง คสช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือไอยูยู

มีรายงานว่า ในการประชุมร่วมครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการ คสช. จะสรุปผลการดำเนินงานตลอด 5 ปี ของ คสช. พร้อมพิจารณาการออกคำสั่งตามมาตรา 44 ซึ่งอาจเป็นฉบับสุดท้าย เพื่อยกเลิกประกาศหรือคำสั่งที่ไม่จำเป็น ส่วนที่เหลือจะปรับให้เป็นพระราชกฤษฎีกา หรือประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป

จากนั้นจะประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของรัฐมนตรีเกินครึ่งคณะ หลังยื่นใบลาออกเพื่อไปรับตำแหน่ง สว. โดยมีผลก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม หรือ 3 วัน หลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. วันที่ 8 พฤษภาคม ดังนั้นจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นรักษาการแทน รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ถูกยุบรวมเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นใหม่

สำหรับ สว. 250 คน จะมีภารกิจแรกคือ การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ในการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งคาดจะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้