คอลัมน์หมายเลข 7 : เริ่มย้ายจอ LED ออกจากเกาะเกร็ด-อบจ.สมุทรปราการเรียกคืนเงิน กกท.สมุทรปราการ 200 ล้านบาท

วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 07:04 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบ 2 โครงการ มีทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และกำลังขยายผลหาผู้รับผิดชอบ

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ป้าย LED เกาะเกร็ด ย้ายป้าย LED เกาะเกร็ด เกาะเกร็ด นนทบุรี ย้ายจอ LED เกาะเกร็ด กกท สมุทรปราการ