คอลัมน์หมายเลข 7 : เริ่มย้ายป้าย LED ออกจากเกาะเกร็ด เสร็จ ส.ค.นี้

วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ป้ายประชาสัมพันธ์ LED มูลค่า 23 ล้านบาท ก่อสร้างในพื้นที่วัดปรมัยยิกาวาส โดยอธิบดีกรมศิลปากร เห็นว่าข่มทัศนียภาพเจดีย์เอียงอายุกว่า 300 ปี สัญลักษณ์ หรือ Landmark บนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยหน่วยงานที่จัดทำไม่ได้ขออนุญาตจากกรมศิลปากร ทั้งที่พื้นที่นี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

ข้อคิดของอธิบดีกรมศิลปากร จุดประกายให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มทำโครงการนี้ โดยป้าย LED เป็นงานส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด วงเงิน 45 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการนี้ตามที่ อบจ.นนทบุรี ขอการสนับสนุน 

โครงการนี้แล้วเสร็จปี 2559 โดยป้าย LED แทบไม่ได้ใช้งาน ถูกร้องเรียนถึงความเหมาะสม คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับร้องเรียนปลายปีที่แล้ว แต่ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วได้รับคำยืนยันจากนายก อบจ.นนทบุรี ว่าได้ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ย้ายป้าย LED ออกจากเกาะเกร็ด เพื่อไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ ภายใน 120 วัน ค่าจ้าง 2,500,000 บาท

นายก อบจ.นนทบุรี ยังขอโทษประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ชื่นชมนายก อบจ.นนทบุรี ที่ยอมรับผิดและตั้งใจแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้อง 

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน จะตรวจสอบจนกว่าป้าย LED ย้ายไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7