News

กกต.ประกาศรับรองสส.แบบแบ่งเขต 349 คน

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แถลงการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ประกาศผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 349 คน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561 มาตรา 127

ขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมเป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

รองเลขาธิการกกต.กล่าวว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน สส.แต่ละพรรค 400 กว่าเรื่อง มีประเด็นขาดคุณสมบัติกว่า 50 คน ซึ่งทั้งหมดยังเป็นผู้ถูกกล่าวหา ยังไม่ใช่ผู้กระทำผิดจึงต้องให้โอกาสชี้แจงว่าถูกกล่าวหาจริงหรือไม่ ดังนั้นกฎหมายจึงให้โอกาสในการรับรองไปก่อน ซึ่งหากในภายหลัง พบว่าผลการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ชี้ว่ามีการกระทำผิดจริง  ก็จะดำเนินการส่งศาลเพื่อพิจารณาต่อไปไม่กระทบกับการประกาศรับรองผลในครั้งนี้

ทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ 350 เขต ไม่ใช่ร้อยละ 95  โดยยกเว้น 1 เขต คือ จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ที่มีการแจกใบส้มให้กับนายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย เขต 8 จ.เชียงใหม่

ส่วนการประกาศรับรอง สส. แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ รองเลขาธิการ กกต กล่าวว่า จะมีการประกาศผลได้ไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ซึ่งกรณีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 8 พฤษภาคมเรื่องสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อยืนยันว่าไม่ว่าศาลจะออกมาในแนวทางใด สำนักงาน กกต. ได้มีแนวทางบริหารไว้หมดแล้วโดยเบื้องต้นมีพรรคการเมืองที่นำมาคำนวนสูตรทั้งหมด 74 พรรค

อ่านรายละเอียดรายชื่อ 349 สส. : คลิก