มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 7 พ.ค.62

วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 18:30 น.

Views

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 7 พ.ค.62

พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล

Tag : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 7 พค 62