News

มส.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประทานสัมโมทนียกถา เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ทรงเป็นประธาน นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

โอกาสนี้ นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา และรายการ ช่อง 7HD เป็นตัวแทนผู้บริหารนำนักแสดง และผู้ประกาศข่าว เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขณะที่อาคารสมเด็จพระพุทธชินราช วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์ นำผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เช่นเดียวกับที่ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รวมทั้งพระสงฆ์ ที่พึ่งบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

และที่วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัด พร้อมคณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ และส่วนราชการ ร่วมทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล จัดขึ้นพร้อมกันในวัดทั่วประเทศ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา