News

ขบวนคชสารคู่แผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน

ขบวนช้างลักษณะงาม 11 เชือก เดินเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คชลีลา เป็นเดินยกก้าว จำนวน 9 ครั้ง ตามจังหวะกลองในกิจกรรม คชสารคู่แผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน

วันนี้ ควาญช้าง มูลนิธิพระคชบาล นำช้างประดับคชอาภรณ์ แต่งทรงเครื่อง จำนวน 11 เชือก นำขบวนโดย ช้างพลายสยาม อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมาด้วย ช้างคชลีลาร่าเริง จำนวน 10 เชือก โดยมีช้างคชลักษณ์ดีอย่าง พลายงาทอง ทำหน้าที่ช้างมโหรทึก หรือช้างมโหรี ทำหน้าที่เชิญกลองคชพิชิตมาร กลองมหามงคล

ขบวนช้างออกเดินเทิดพระเกียรติ จากหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเข้าสู่ถนนสนามไชย ผ่านหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ไปหยุดที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หยุดแถวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วหมอบกราบพร้อมกัน แสดงความจงรักภักดี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง