News

กอร.พระราชพิธีสรุปภาพรวมงานพระราชพิธีฯ

รัฐบาลขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ที่ร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่กว่า 200,000 คน ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานปิดการปฏิบัติงานของกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันอย่างดีในการปฎิบัติงานที่ผ่านมา ทำให้ภาพรวมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนกว่า 200,000 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ จะพิจารณาตั้งกองอำนวยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยประชาชน ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ต่อไป

เช่นเดียวกับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เปิดเผยว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคม รวมทั้งการเดินทางของประชาชนเข้าร่วมในพระราชพิธีฯ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยดี เพราะถือเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขณะนี้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามทุกจังหวัด กำลังเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติผ่าน 3 โครงการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเต็มที่ คือ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติต่อไป