News

ลุ้นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ / กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง

วันนี้มีเรื่องที่ต้องติดตามจาก 2 หน่วยงานหลัก คือ ศาลรัฐธรรมนูญ และ กกต. ซึ่งมีผลต่อการประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงกระบวนการสรรหา สว.ด้วย ติดตามจากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากสำนักงาน กกต.