คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจเงินอุดหนุน กกท.สมุทรปราการ ตอนที่ 1

วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายประชุม บุญเทียม ผอ.ฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 สัปดาห์ที่แล้วว่าเงินอุดหนุนปี 2558-2559 รวม223 ล้านบาท ที่ กกท.สมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ได้รับจาก อบจ.สมุทรปราการ เพื่อใช้จัดฝึกอบรม 3 กิจกรรมและก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเคหะเมืองใหม่บางพลี และที่ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ มีการเปิดบัญชีปลอมเพื่อรับเงินอุดหนุน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ กกท. รับรู้หลังถูกเอกชนฟ้องดำเนินคดีเหตุจ่ายค่างวดงานไม่ครบ หลังปรับปรุงก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงยิมอเนกประสงค์และสนามเทนนิสที่เทศบาลตำบลบางปลา ค่าจ้างรวม 180 ล้านบาท เอกชนขาดสภาพคล่องจึงทิ้งงาน

ปัญหานี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของ กกท. สรุปผลว่า ผอ.กกท.สมุทรปราการ ขณะนั้น มีความผิดวินัยร้ายแรง จึงย้ายไปช่วยราชการที่ กกท.ภาค 1 จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันไปช่วยการที่จังหวัดเชียงใหม่

โครงการนี้คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ขณะนั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2560 พบข้อมูล ผอ.กกท.สมุทรปราการ ทำสัญญาจ้างเอกชนโครงการนี้โดยไม่ผ่าน กกท. จึงทำผิดแบบและไม่มีคุณภาพ

มีเงินอีกส่วนที่ อบจ.สมุทรปราการ เรียกคืนจาก กกท.สมุทรปราการ ติดตามได้วันพรุ่งนี้

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7