News

ศิลปินหนุ่มจิตอาสาแห่งดอยาสุเทพ ร่วมแสดงความจงรักภักดี วาดพระบรมสาทิสลักษณ์แจกจ่ายประชาชน

ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ศิลปินจิตอาสาแห่งดอยสุเทพใช้เวลาตลอดทั้งวัน วาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แจกจ่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณศาลาจุดชมวิว ระหว่างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งทุกภาพใช้เวลาวาดเพียง 3 นาที และเป็นภาพที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

นายดวงจันทร์ ไชยมงคล อายุ 46 ปี ศิลปินจิตอาสา บอกว่า ปักหลักวาดภาพที่ศาลาจุดชมวิวมานานกว่า 8 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้วาดภาพเหมือนมอบให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี แต่หากใครที่ต้องการร่วมบริจาคก็สามารถร่วมบริจาคได้ตามอัธยาศัย โดยรายได้ส่วนหนึ่งได้นำไปจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวฟรี   

นายดวงจันทร์ ยังบอกอีกว่า ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้หลายปีที่ผ่านมายังได้วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 แจกจ่ายให้กับประชาชนโดยไม่รับเงินบริจาค รวมแล้วกว่า 32,817 ภาพ กระทั่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชย์ จึงเริ่มวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน ซึ่งแรงบันดาลใจว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในฐานะพสกนิกรจึงต้องการสืบสานพระราชปณิธานด้วยการเป็นจิตอาสา ทั้งการวาดภาพและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยตั้งใจวาดภาพแจกจ่ายให้กับประชาชนไปจนกว่าตนเองจะหมดแรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง